TVR-V2

Regulator temperature i vlage

– dvije neovisne regulacije temperature
– naizmjenično pokazivanje temperature i vlage (gornji displej)
– sonda dužine 80cm sa senzorom SHT 71
– pokazivanje temperature 2 na donjem displeju
– sonda dužine 100cm sa senzorom LM35
– temperaturni opseg 0 – 50 stupnjeva
– opseg za vlagu 10 – 90 %RH

izlaz 220V, 5x trijak
1. izlaz za grijanje – max. 4,5A ( 1000W )
2. izlaz za grijanje – max. 4,5A ( 1000W )
3. izlaz timera za okretanje – max. 1,5A ( 330W )
4. izlaz za dovlaživnje – max. 1,5A ( 330W )
5. izlaz za odvlaživanje – ventilaciju – max. ( 330W )