TVR-V1

Regulator temperature i vlage

– naizmjenično pokazivanje temperature i vlage
– sonda dužine 80cm sa senzorom SHT 71
– temperaturni opseg 0 – 50 stupnjeva
– opseg za vlagu 10 – 90 %RH

– izlaz 220V, 4x trijak , max. 1,5A ( 330W )
1. izlaz za grijanje
2. izlaz timera za okretanje
3. izlaz za dovlaživnje
4. izlaz za odvlaživanje – ventilaciju