Motor za bočno otvaranje

MODEL                       SLC-DJ40W
Nazivni napon                DC24V
Struja                              3A
Max. Struja                      4,5A
Snaga                              40W
Okretni moment            40N.m
Izlazna brzina                 3,8rpm
Maks. broj okretaja        55
Preciznost                       2mm
Dužina namotane folije    60m
Težina                              2,6kg

MODEL                       SLC-DJ80W
Nazivni napon                DC24V
Struja                              4A
Max. Struja                      5A
Snaga                              80W
Okretni moment            70N.m
Izlazna brzina                 3,8rpm
Maks. broj okretaja        55
Preciznost                       2mm
Dužina namotane folije   100m
Težina                              2,6kg