K-63C

Okretanje jaja automatsko, četiri puta dnevno

KAPACITET :..

kokoši / pure / patke … 63 jaja
guske   ………………………. 30 jaja
fazani  ……………………… 100 jaja
prepelice ………………….. 120 jaja

Dimenzije : š-50cm, v-32cm, d-54cm
Masa :   17kg
Izolacija u stjenkama :   2 cm
Snaga :   120W
Regulator temp. : procesorski sa digit. pokazivanjem temperature


Cijena :   257 €